Tot înainte. Amintiri din copilărie – filmul integral!

Recenzii recente:

Operație pe acord deschis, FLORIN TOMA – ”Viața Românească” – http://www.viataromaneasca.eu/revista/2017/02/operatie-pe-acord-deschis/

Operaţie pe acord deschis

Articol publicat în ediția 2 / 2017

Mnemoterapia – aşa s-ar putea numi un tratament de reanimare a arheului personal. O terapie de surmontare a aprehensiunii provocate de hipertrofia incertului. Un fel de exorcizare a răului provocat de nesiguranţa din prezentul continuu. Altfel spus, o operaţie pe acord deschis în trecut. În fond, nu spunem nimic nou, Doktor Freud şi urmaşul său, Herr Jung, ocupându-se încă de acum un secol şi mai bine de această boală incurabilă a fiinţei umane, numită melancolia nesătulă.
Terapia prin amintire, intrarea în trecutul personal, alunecarea într-o temporalitate particulară a fiecăruia, un fel de timp mitic propriu, un illo tempore individual (sau mai degrabă e vorba de un individ dual?) este exact ceea ce îşi propune şi reuşeşte pe deplin o carte incitantă, apărută în ultimele zile ale anului trecut. Un experiment foarte interesant de alunecare în copilărie a 22 de persoane publice (scriitori, jurnalişti, critici literari, realizatori de televiziune, artişti ai scenei), pe care fiecare şi l-a asumat în tăcere. În tăcerea scrisului. Un fel de harakiri plezirist, o deschidere delicată şi gingaşă a abdomenului Timpului particular şi individual (tot individ dual?!…). Pentru o dezinserţie a plexului solar (atenţie, nu numai terminologic, este singura zonă a corpului uman care se nutreşte din lumina Soarelui, emoţia din plexul solar se resimte întotdeauna ca o cădere „în lumină”!), cu o fixare pe un moment anume. Pe care subiecţii l-au revelat cu hărnicie, în cadrul informal al câte unui interviu.
Cartea se numeşte Tot înainte. Amintiri din copilărie şi e scoasă la editura Curtea Veche. Autorii acestui exerciţiu de gimnastică a memoriei sunt Simona Preda şi Valeriu Antonovici, care, din modestie, se auto-definesc „editori”. Or, adevărul este că ei nu editează, ci editorializează, caută suculenţa, scormonesc, râcâie, aţâţă, instigă, întărâtă şi provoacă interlocutorul, „obligându-l” pe acesta să spună tot.
Să facă o expurgare temeinică şi liniştită a destinului său, într-un acord perfect cu o anumită perioadă a trecutului. Mai exact, reintrarea în copilăria fiecăruia. Şi, şi mai exact, în prima vârstă a copilăriei şcolare, când deviza vieţii de pionier era „Tot înainte!”. Pentru… slava şi viitorul luminos al patriei, pentru propăşirea minciunii şi a imposturii, pentru înflorirea incompetenţei şi a servilismului, pentru sărăcie, ticăloşie şi hoţie, pentru… bla-bla-bla…, tot înainte! Iar copiii răspundeau în cor, inconştienţi şi veseli: „Tot înainte!”. Adică, să mergem mai departe cu chestiile astea, să le perfecţionăm, să le modernizăm, să le adaptăm timpului nou al „omului nou” şi să le şlefuim ca pe nişte pietre preţioase… Ceea ce, misiune îndeplinită!
Sunt 22 de poveşti extraordinare, ca 22 de thrillere ale copilăriei şi pre-adolescenţei, despre vârsta nepăsării, cu pasiuni naive (abia mai târziu, dincolo de adolescenţă, aveau să vină trădările în iubire!), cu trăiri timide, cu emoţii fascinante, cu parfumuri resuscitate, cu clipe de melancolie disperată sau de reflecţie cvasi-sapienţială, cu instincte sufocate, cu vise camuflate, cu insurgenţe amânate, cu rebeliuni nevindecate sau cu frustrări sulfuroase.
Succesiunea de testimonii alcătuită de Valeriu Antonovici şi Simona Preda (altminteri, un cronicar de artă şi un scriitor de o sensibilitate aş îndrăzni să spun atroce, o pasionată „recuperatoare” în scris a unui timp revolut al eleganţei şi manierei atente, a unui imaginar fastuos!) a avut şi un pandant vizual. Un film al cărui artizan a fost Valeriu Antonovici (filmări interesante şi dibăcie în montaj şi regie) şi în care, o parte dintre personajele cărţii şi-au depănat amintirile în faţa camerei de luat vederi. Un film aşezat pe-o carte.
Citind-o, mi-au răsărit în minte amintirile lui Iacob Negruzzi despre şedinţele „Junimii”, în care Ion Creangă citea savuroase fragmente din „Amintiri din copilărie”. Şi, după lectura cărora, toată lumea se simţea parcă mai bine.

Inedite amintiri din copilărie din ”Epoca de Aur”, Victor Gaidamut – ”Media Călărași” – http://mediacalarasi.ro/inedite-amintiri-din-copilarie-din-epoca-de-aur/

c1 c2 c3

În categoria Despre proiect | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

RECENZIE – Codrut Constantinesc – REVISTA22

 „Tot înainte!“ sau despre labirintul memoriei

Tot înainte! este o carte periculoasă pentru cei care şi-au trăit copilăria în comunism. Pentru că există riscul de a ţi se aduce la suprafaţa memoriei multe amintiri care au fost uitate / recondiţionate / reciclate / şterse.

Care mai este importanţa memoriei, mai contează ea şi, mai ales, cât de sensibilă es­te memoria în copilărie? Se pare că toc­mai în aceşti primi ani ea este extrem de activă, aflată probabil la cei mai înalţi parametri de func­ţionare, dezvoltând o uriaşă capacitate de sto­ca­re. De aceea şi omul revine neîncetat, de-a lungul în­tregii sale vieţi, asupra aces­tor imagini şi cadre în miş­care, care se transformă în amintiri din ce în ce mai preţioase pe măsură ce îna­intăm în vârstă şi ne pre­gătim să părăsim viaţa. Pe care am în­ce­put-o în copilăria pierdută iremediabil.

Demersul iniţiat de Simona Pre­da şi Valeriu Antonovici, doi istorici din noul val, cu CV-uri aca­demice solide şi netrucate, au­tori a două cărţi extrem de in­teresante (amândoi au susţinut doc­to­ra­te în istorie care s-au transformat în vo­lu­me: Simona Preda – Patrie română, ţară de eroi, Editura Corint, 2015, despre care am scris în revista 22, iar Valeriu An­to­novici – Muncă patriotică. Radiografia unui ideal falisificat, Editura Eikon, 2015), vine să completeze o literatură me­morialistică din ce în ce mai vastă şi com­plexă care se învârte în jurul copilăriei în comunism. Cum a fost ea? Cât îşi mai aduc aminte adulţii de azi despre gro­ză­viile (dar nu numai) de atunci? Erau ele cu adevărat grozăvii sau memoria ne joacă feste? Volumul Tot înainte! Amintiri din copilărie este însoţit şi de un film (mai multe informaţii se pot regăsi pe pagina de Internet ememorie.ro/pionier) şi repre­zintă şi un gest de altruism al autorilor, căci, într-o lume culturală cu un public din ce în ce mai restrâns, este mare lucru să încerci să nu te pui pe tine în valoare, ci să oferi spaţiu de liberă exprimare al­tora. Relevantă este studierea asumărilor ocu­paţionale a celor care au fost inter­vie­vaţi, a ceea ce fiecare se consideră, în mod intim şi asumat. Avem diversitate şi pe acest palier, chiar dacă majoritatea pro­vin din do­meniul umanist (din această pers­pec­ti­vă, ar fi simpatică descoperirea vi­ziunii unor muncitori sau ţărani mai în vârstă, ar fi interesant cum au perceput re­gimul care le era teoretic destinat lor): şap­te scriitori, dar şi alte specializări apro­piate (un critic de artă, unul literar, patru publicişti), trei istorici şi un politolog, dar şi un diplomat, un dirijor, un regizor, un coregraf şi… un inginer (dar şi el recu­nos­cut în spaţiul public prin activitatea uma­nistă şi mai pu­ţin cea din domeniul elec­tronicii).

// SIMONA PREDA, VALERIU ANTONOVICI (ed.)
// Tot înainte! Amintiri din copilărie
// Cuvânt înainte de Adrian Cioroianu
// Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2016

Se poate observa coerenţa volumului, care este dată de matricea întrebărilor puse respondenţilor și care conduce direct la o re­marcabilă unitate a răspunsurilor, toc­mai pentru că experienţele au fost în mare măsură comune, trăite de cei care au prins mai mult sau măcar un deceniu din regimul comunist. În plus, forţa volumului constă şi în faptul că nu se rezumă doar la copilăriile trăite în Bucureşti sau într-o sin­gură regiune istorică, respondenţii tră­ind în mari oraşe, precum Bucureşti, P­i­teşti, Iaşi, Constanţa sau Ploieşti, dar şi în orăşele pitoreşti, precum Câmpina, Făl­ti­ceni, Sinaia sau Ianca, unde şi forţa pro­pa­gandistică ceauşistă era mai atenuată, sau într-un sat din Banat, unde propaganda comunistă era inexistentă.

O notă comună este şi fap­tul că s-a gravat în men­talul nostru naţional foa­mea, lipsurile alimentare din ultimul deceniu co­mu­nist fiind acute, chiar dacă unele familii s-au descurcat mai bine (având rude la ţa­ră) decât altele (orăşeni get-beget, care proveneau din vechea urbanitate inter­belică, redusă, de acord, dar nu ine­xis­ten­tă). În mod relevant pentru discrepanţele şi capacitatea de a produce prosperitate, în societatea capitalistă multă lume ţine regim, inventează şi administrează diete, în condiţiile în care, acum 27 de ani, tot ceea ce doream era să fim liberi şi să mân­căm bine. O altă trăsătură pe care absolut toţi o aduc în discuţie este maşinăria pro­pa­gandei ceauşiste, faţă de care până şi cea a lui Dej pălea şi care dovedeşte că am­biţia lui Ceauşescu era să domine în to­ta­li­tate România şi să decidă absolut în toate domeniile. O anumită perioadă a reuşit acest lucru, răzând atât sute de car­tiere, dar intervenind şi în lungimea rochiilor prezentatoarelor TV sau sexua­li­tatea pro­priului popor. Această inserare în inti­mi­ta­tea familială a avut nu numai efecte pe ter­men scurt, dar şi lung. Mulţi aduc în dis­cu­ţie şi încearcă să definească schi­zofrenia regimului care îşi obliga su­pu­şii la uti­li­za­rea a ceea ce Orwell numea dublu limbaj, ca o condiţie a su­pra­vie­ţui­rii. Raportarea la copilărie este diversă. „Eu n-am co­pi­lă­rit în timpul comunis­mu­lui, ci în timpul copilăriei mele. Când ai şapte-nouă-uns­prezece ani, nu-ţi pui pro­blema dacă tră­ieşti în comunism, în­tr-un regim de­mo­cra­tic sau în rega­li­ta­tea din Evul Mediu. Iei lumea din jur aşa cum ţi se arată atunci când ţi se face cu­noştinţă cu ea, ţi se pare că aşa e normal să fie.“ (T.O. Bobe)

Frigul este şi el foarte prezent. „Îmi amin­tesc de o noapte în care nu aveam cu­rent, era un frig teribil. Îmi băgasem pi­cioarele într-o sacoşă cu pulovere ca să mă încălzesc. Aveam o lumânărică şi aia era ultima. Frig, foame. Mâncam săp­tă­mâni întregi numai pastă din aia de roşii care se găsea în magazine. Aia era mân­carea de bază pentru mine. Aproape în fiecare noapte visam cum îl împuşc pe Ceauşescu. (…) În momentul în care a ve­nit revoluţia eram la Bucureşti, la In­ter­continental. Nu ştiu, ăla a fost cel mai fe­ri­cit moment al vieţii mele. Pentru mine ăla a fost momentul suprem“ (Doina Ruşti). Odilia Roşianu care a copilărit în Bu­cureşti, într-o casă demolată de Ceau­şescu în 1978, pentru a face loc aberaţiilor sale arhitectonice, evocă şi ea celebrul frig de la bloc: „În decembrie `89 aveam opt grade în sufragerie“, iar Cristina Her­me­ziu întăreşte această imagine: „frig, frig în clasă, dar interdicţia de a purta, ier­nile, altceva decât ciorapi subţiri din su­pra­elastic. Curentul electric care lipsea serile, acasă, ore întregi. Ne făceam te­mele la lumânare“.

Uneori, în discursul respon­den­ţilor apar şi amintiri din co­munismul dur şi sângeros, cu bunici deportaţi (Odilia Ro­şia­nu a avut un bunic basarabean regăsit de sovietici în România şi deportat la Vorkuta), prizonieri de război făcuţi la Cotul Donului (Doina Ruşti a avut un bu­nic luat prizonier, dar care a fost ine­du­ca­bil în viziunea bolşevicilor, de aceea a şi plecat din lagărul de prizonieri printre ul­timii, la începutul anilor 1950). În aceeaşi notă se încadrează şi amintirile lui Pavel Şuşară, care a copilărit într-un sat bănă­ţean prin anii 50 şi care îşi aduce aminte cum agenţii comunişti veneau să colecteze cotele obligatorii: „Veneau agenţii şi sco­to­ceau peste tot, căutau în cămară, în pod, prin grajduri, ca nu cumva să fie ce­reale sau bucate ascunse, din care să nu fie dedusă cota. Pentru simplificarea lu­cru­rilor, confiscau totul, singuri, pro­ba­bil că mai rămăseseră pe undeva can­ti­tăţi neidentificate. În urma acestor per­che­ziţii, de multe ori nu mai aveam nici resurse pentru hrana de zi cu zi, mama sau bunica mergând prin vecini ca bu­nica să ia cu împrumut un ciur de mălai, câteva ouă sau o bucată de brânză. În câ­teva rânduri ne-au sechestrat şi hainele, iar odată ne-au luat şi o vacă“.

Există şi o parte plină a paharului? „Faptul că am putut cunoaşte, în datele vieţii mele, şi o so­cie­tate totalitară, dar şi răstur­na­rea ei, cu galopul către demo­craţie şi libertate, chiar mi se pare un no­roc, o şansă existenţială, în sensul unei prise de conscience pe care, spre exem­plu, copiii noştri nu o vor putea trăi ni­ciodată“ (Cristina Hermeziu). Amintirile sunt subiective, iar filtrarea sau cernerea lor justă reprezintă un adevărat exerciţiu de echilibristică. Nu se poate nega totul, după cum nu se poate idealiza un regim care a sucombat într-o baie de sânge (atât al supuşilor, dar şi al celor doi tirani con­ducători). Dan C. Mihăilescu evocă o copi­lă­rie şi adolescenţă mai degrabă plăcute şi fără probleme doar pentru că aveau loc în celebrul deceniu de destindere, între ul­ti­mii ani ai lui Dej şi obţinerea controlului absolut de către Ceauşescu. În partea plină a paharului se mai află şi celebrele cuvinte ale lui Friedrich Nietzsche, destul de op­ti­miste pentru filosoful german: ceea ce nu te doboară (mai degrabă) te face mai pu­ter­nic. Te imunizează. Pe de altă parte, trebuie să fim realişti: ce părinte care şi-a trăit copilăria atunci şi-ar putea supune odras­lele, în mod voit-voluntar, unor gro­zăvii similare? (Căci şi acum se poate opri curentul, poţi sta în frig şi avea un frigider cumplit de gol.) Am uitat cam repede fap­tul că principala calitate a regimurilor co­muniste (de peste tot) a fost tocmai ascun­de­rea gunoiului (mai ales în domeniul economic) sub preş decenii la rând, iar această tactică nu avea cum să nu producă miasme extrem de neplăcute. Personal, ne întrebăm dacă toate sacrificiile care i-au fost impuse populaţiei în anii ’80 au avut vreun sens, dacă au contat cu adevărat. Mai degrabă credem că a fost o mare bă­taie de joc, mai ales dacă vedem lista cu ţă­rile africane care încă nu şi-au plătit da­to­riile istorice faţă de România (şi pe care probabil nu le vor mai plăti niciodată) acu­mulate înainte de 1989. Cum ar veni, noi stăteam la cozi, trăiam în frig şi întuneric pen­tru ca un dictator paranoic să-şi sus­ţină aşa-zisa politică mondială de deza­r­mare. De altfel, în mod paradoxal, şi sfâr­şitul tiranului român a fost asemănător cu al multor tirani africani.

Tot înainte! (o „deviză“ – alt cuvânt care a sucombat în tranziţia noastră – destul de absurdă, având în vedere că această accelerare duce spre sfârşitul fizic, către moarte – de ce ne-am grăbi? – şi care, din fericire, nu mai spune absolut nimc celor născuţi după 1990) este o carte periculoasă pentru cei care şi-au trăit copilăria în comunism. Pentru că există riscul de a ţi se aduce la suprafaţa memoriei multe amin­tiri care au fost uitate / recon­di­ţio­na­te / reciclate / şterse.

În categoria Despre proiect | Etichete | Lasă un comentariu

Cartea de la ora 5 cu Dan C. Mihăilescu

În categoria Despre proiect | Lasă un comentariu

Cu cât mai multe mistere istorice vor fi deslușite, cu atât vom avea un viitor mai bun.

Valeriu Antonovici: Cu cât mai multe mistere istorice vor fi deslușite, cu atât vom avea un viitor mai bun.

de

Valeriu Antonovici este antropolog, realizator de filme documentare, doctor în științe politice, autor al volumului „Munca patriotică. Radiografia unui ideal falsificat” și parte a proiectului „Tot înainte!- Amintiri din copilărie” realizat alături de Simona Preda. Lui Valeriu Antonovici îi datorăm filmul documentar “Tot înainte – Amintiri din copilărie”, care ne emoționează, ne amintește, ne învață, ne deschide, din nou, porțile istoriei.

Sursa: http://revistatango.ro/valeriu-antonovici-cu-cat-mai-multe-mistere-istorice-vor-fi-deslusite-cu-atat-vom-avea-un-viitor-mai-bun-88426

Alice Năstase Buciuta: Cum s-a născut proiectul „Tot înainte”, a cui a fost ideea și care au fost pașii care te-au adus până aici?

Valeriu Antonovici: Ideile se nasc atunci când vor ele. De multe ori ideile bune se nasc și mor în aceeași secundă, fie pentru că nu suntem pregătiți noi pentru a le susține, fie pentru că ele se încăpățânează să nu devină realitate. Din fericire, ideea proiectului ”Tot înainte! Amintiri din copilărie” a putut fi adusă la viață cu ajutorul celor 22 de participanți la interviuri și a câtorva persoane dragi nouă care ne-au sprijinit în efortul ca volumul să iasă la timp de sub tipar. Ideea noastră a prins viață după ce am avut un eveniment comun la Universitatea București, unde Simona și-a prezentat cartea despre propaganda pentru copii în comunism, iar eu am proiectat filmul despre deportările în Bărăgan. Nu ne cunoșteam. Eu am un fix al meu și o să vi-l dezvălui: cred că istoria poate deveni mai digerabilă cu ajutorul unui film documentar. Iar atunci când văd o cercetare bună, încerc să-mi imaginez cum poate fi transformată într-un film documentar, într-un proiect accesibil tuturor, dar care să rămână, în același timp, un proiect academic care să poată sta în picioare de sine stătător. Atunci, i-am propus Simonei să facem un film. Eu mai făcusem câteva filme despre memorie și istorie recentă, tocmai publicasem cartea despre Munca Patriotică și doream să continui printr-un proiect care să înglobeze amintiri, mirosuri, senzații, experiențe, povești și sentimente din copilăria trăită în comunism. Zis și făcut: în următoarele luni am umblat cu rucsacul în spate, cu camera, trepiedul, microfoanele și luminile după noi în căutarea unor mărturii autentice despre ce a însemnat să copilărești în comunism, despre ce și cum își mai aduc aminte adulții de astăzi despre copiii de ieri. Astăzi ne putem mândri că am realizat un film documentar și un volum de mărturii care pot deveni un vehicul al memoriei pentru istoricii de mâine. Dar astăzi, cu siguranță am oferit societății un colaj de răspunsuri la întrebările care ne frământă zi de zi despre societatea în care trăim.

Marea Dragoste/revistatango.ro: Dacă e să privești proiectul de la început și până acum, când ați ajuns la lansare, ce a fost foarte greu și ce a fost minunat?

Valeriu Antonovici: Ca în orice proiect, greu este până începi. Adică, până îți clarifici, pentru tine, ce vrei să faci cu adevărat: care să fie întrebările de cercetare, pe cine să intervievezi, cum să interpretezi fiecare poveste. Grea a mai fost și lupta cu timpul. Trebuie să vă spunem că noi nu facem filme și cărți în viața noastră de zi cu zi: avem un loc de muncă total diferit de producția de filme sau cercetare academică. În această perioadă am dus o luptă între activitățile de proiect, locul de muncă și obligațiile de familie. Pentru fiecare interviu, fiecare montaj sau editare, întâlnire cu editorii sau partenerii a trebuit să rupem timp din alte activități. Dar faptul că am făcut acest proiect din pasiune m-a ajutat să fiu optimist și să fiu partea visătoare a echipei. Am spus de la început că va ieși un film unic și a ieșit, am spus că vom publica și o cartea bună și am făcut-o! Minunat a fost finalul fiecărui interviu, pentru că am aflat povești extraordinare de la oameni speciali și foarte diferiți între ei. Minunat a fost când am primit ”Bun de Tipar” de la Editura Curtea Veche. Onorați am fost și când istoricul Adrian Cioroianu ne-a scris o Prefață impresionantă. Minunat a fost când am pus ultimul efect pe film și l-am salvat. Minunat a fost când am făcut afișul și am trimis invitațiile prietenilor și partenerilor noștri. Minunat este când poți face ceva din pasiune.

Marea Dragoste/revistatango.ro: Ai descoperit, ți-ai amintit și lucruri despre propria ta copilărie vorbind despre copilăriile altora?

Valeriu Antonovici: O, da! Multe lucruri. Eu am descoperit mult mai multe din simplul motiv că m-am născut în Uniunea Sovietică (astăzi Republica Moldova) și mă așteptam, instinctiv, ca unele lucruri să fi fost total diferite. Se pare că rețeta ”copilăriei în comunism” a fost bine dozată și eficient administrată în toate țările comuniste, indiferent că era vorba de Stalin, Dej, Ceaușescu sau Gorbaciov. Mi-am amintit de cum mergeam pe stadion de 1 Mai – de coroanele pe care le făceam din liliac și brad proaspăt pentru a le depune la monumentul Ostașului Sovietic. Îmi amintesc de poeziile recitate de Anul Nou sau de sărbătorile impuse de Partid. Îmi amintesc cum de ziua lui Lenin depuneam flori la monumentul din centrul satului, iar colegul meu – Mircea, înainte de a depune florile, și-a făcut cruce, a făcut o plecăciune, exact cum făceau babele la biserică, a depus buchetul și s-a dat la o parte pios să-mi facă loc să depun și eu florile mele. Odată cu intervievații noștri mi-am adus aminte de felurile de mâncare de la grădiniță, de bomboanele de atunci, de munca patriotică, de cum se stătea la coadă după lapte sau tot felul de jocuri interesante. Timpul petrecut pentru acest proiect, nu doar că a fost dozat eficient, ci ne-a putut teleporta în trecut, să ne vedem din nou copii fără griji, să ne revedem părinții tineri și sănătoși. Ori de câte ori voi dori să mă întorc în locul copilăriei mele, voi lua cartea în mână sau voi porni filmul și, pentru o oră, voi fi din nou undeva departe, dar atât de aproape!

Marea Dragoste/revistatango.ro: Ești preocupat de perioada comunistă, ești un cercetător al acestei epoci, deși ești tânăr și ai trăit doar câțiva ani în comunism. De unde a venit acest interes?

Valeriu Antonovici: Îmi plac poveștile. Am cercetat perioada comunistă deoarece este perioada care ne-a lăsat atât de multe documente de cercetat, atât de multe povești nespuse, atât de multe mistere de descoperit. În plus, este perioada care, încă, influențează foarte mult prezentul și viitorul. Cu cât mai multe mistere ale istoriei vor fi deslușite, cu atât mai multe șanse vom avea, ca societate, să avem un viitor mai bun.

Marea Dragoste/revistatango.ro: Ce studii ai făcut până acum și cum te-au schimbat anii de școală?

Valeriu Antonovici: Sunt licențiat în sociologie, am un master în antropologie și un doctorat în științe politice cu un internship doctoral la Berlin pe probleme de memorie şi istorie recentă. Cercetările mele s-au concentrat pe istoria recentă, memorie și identitate națională, fie că vorbim de studiu despre memoria Pieței Universității ca loc memorial sau despre Deportările din Bărăgan, studiul despre munca patriotică sau felul în care-și mai aduc aminte românii despre comunism. Anii de școală te schimbă mult. Mai ales dacă ai norocul să lucrezi cu oameni inimoși care să te inspire și să-ți dea încredere în propriile forțe. Eu am lucrat cu patru oameni cărora o să le rămân dator toată viața. Este vorba de doamna profesoară Mihaela Miroiu și de domnii profesori Vintilă Mihăilescu, Liviu Rotman și David Kideckel. Se spune că omul sfințește locul, cei patru mi-au oferit mai mult decât mi-ar fi putut oferi un profesor, mi-au fost mentori, părinți și prieteni – şi așa vor rămâne.

Marea Dragoste/revistatango.ro: Înveți în continuare – în profesia ta e nevoie să înveți mai departe?

Valeriu Antonovici: Recunosc că în acest domeniu trebuie să fii mereu la curent cu tendințele, brand-urile și noile tehnici de înregistrare, însă nu am suficient timp și nici resurse să țin pasul cu noile tendințe. M-am ghidat după un alt principiu: filmul nu trebuie și nici nu poate fi făcut la nivelul marilor studiouri de producție, sau nici măcar al unor televiziuni, atât timp cât lucrul făcut de echipe de zeci de persoane este susținut doar de două. Dacă ne-am ghida după cele de mai sus – filme despre trecutul nostru, filme academice sau care țin de cultură și artă ar dispărea. Torcmai de aceea trebuie să facem diferenţa între filmele de festival, filmele de televiziune şi filmele DOCUMENT. Noi nu vindem nimic, nu am depins de un finanțator sau de un timp limită. Cred că un film bun este cel care transmite mai multă emoție, decât un efect realizat pe calculator la Hollywood în 3D. Un film bun este cel care te face să te gândești la el mai mult timp după ce l-ai vizionat. Un film bun, în epoca social-media, poate fi făcut şi cu un telefon mobil. Și vreau să cred că filmele pe care le-am realizat, pe lângă faptul că vor fi materie brută pentru viitorii istorici (care nu vor mai avea acces la persoanele care au trăit acele vremuri din motive naturale și au depus mărturie) transmit și emoții: am văzut oameni plângând, oameni râzând sau îngânduraţi la finalul proiecţiilor. Fiecare „mulțumesc” primit din partea celor care au văzut filmul, face mai mult decât un premiu internațional sau o imagine filmată cu o cameră de zeci de mii de euro.

Marea Dragoste/revistatango.ro: Cum faci să mergi „tot înainte” atunci când îți este greu? Și în profesie, și în iubire?

Valeriu Antonovici: Întorcându-ne la trecut. Vezi de unde ai pornit, ce ai realizat și spunându-ți că, așa cum ai putut în trecut, vei reuși și în viitor.

Marea Dragoste/revistatango.ro: La cine îți dorești să ajungă filmul și cartea voastră și ce speri să schimbe în lume?

Valeriu Antonovici: Nu ne-am propus să schimbăm lumea. Ne-am propus și am făcut o carte și un film care să explice emoțiile, trăirile și memoriile copiilor din comunism. Filmul îl vom proiecta în școli, licee, universități, spații culturale și vom lansa dezbateri mai ample despre ce a însemnat să trăiești în comunism. Ne-ar face mare onoare dacă filmul ar putea fi recomandat de curricula școlară liceenilor care studiază istoria comunismului sau studenților de la științe socio-umane. Noi vom posta filmul integral pe internet anul viitor. Oricine va dori să-l vadă va fi la un clic distanță de o poveste despre istoria copilăriei în comunism. Noi am făcut un cadou societății, am oferit o explicație, societatea va decide dacă se va schimba sau nu.

 

În categoria Despre proiect | Etichete | Lasă un comentariu

Mirel Bănică – despre pescuit…

Aveam cinci sau șase ani și un vecin m‑a luat pe bicicletă, m‑a dus la un lac apropiat — vedeți, nu vreau să fac un caz din asta, am să fac doar o mică paranteză referitoare la raporturile dintre oameni: nu știu câți dintre noi și‑ar mai trimite copilul de cinci ani cu un vecin, pe bicicletă, la pescuit, este de negândit — el m‑a inițiat în aceste taine ale pescuitului, pescuiesc până în ziua de astăzi, din fericire băieții mei mi‑au moștenit pasiunea pentru pescuit, măcar atât! Problema‑i că totul era liber atunci! Acum revine cu forţă o amintire pe care o am legată de acea perioadă: autoritățile aduseseră la muncă deținuți. Lucrau, muncă grea, la construcția fabricii de zahăr, îndiguiri, desecări, o mulțime de lucruri făceau ei acolo și îmi aduc aminte că erau ținuți intr‑un soi de lagăre, o soluție foarte simplă și foarte eficientă găsiseră gardienii, grilaje din sârmă din aceasta care se folosește la garduri dar nu se puteau urca pe ele fiind că ar fi căzut. Și îmi aduc aminte că noi veneam de la pescuit, de fiecare dată prindeam ceva, era imposibil să nu prindem ceva și, urcându‑se pe acele grilaje — deținuții ne cereau „un peștișor“ pescuit de noi.

Noi, copiii, eram lăsați de gardieni să ne apropiem, fiind inofensivi, ei luau peștii mici, erau niște pești micuți şi ţepoşi, caras şi ghiborţ, le spintecau burta în țepii de la sârma ghimpată, le scoteau mațele, făceau un foc cu niște hârtii pentru că fabricau betoane armate (hârtii separatoare folosite la turnarea betoanelor) și îi mâncau așa semi‑cruzi. În pielea goală, aveau doar un fel de cârpă în jurul şalelor, parcă erau sclavi egipteni la construcţia piramidelor. E una dintre amintirile „negre“ care mă bântuie din acea perioadă, partea negativă a pasiunii mele legată de pescuit. (Preda S., Antonovici V., 2016, ”Tot înainte! Amintiri din copilărie”, Editura Curtea Veche Publishing, București, p. 72-73)

În categoria Despre proiect | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Doina Ruști: am învățat să nu mă contaminez, să nu ascult…

Pe vremea aceea nu conștientizam multe dintre lucrurile grave, dar cu toate acestea resimțeam lipsa de libertate. Asta am resimțit‑o acut și din cauza existenței mele mai tulburi, a dramelor din familie, dar și a școlii, care pur și simplu te opresa. Am o amintire iarăși destul de veche, din ziua în care am fost făcută pionieră. Eu nu am fost foarte implicată în povestea asta cu pionieratul, dar ziua aceea mi‑o amintesc foarte bine pentru că bunicul meu se afla printre profesori, acolo, și la momentul respectiv, el a venit și mi‑a legat cravata aia și au început să‑i tremure mâinile. Nu putea să mi‑o lege, asta era clar, am avut sentimentul că îi venea să plângă, și eu am interpretat asta ca fiind o emoție. Mă rog, mi se întâmpla mie un lucru nemaipomenit!

Și, în fine, după ce cu chiu cu vai mi‑a legat cravata aia, a scos o eșarfă din buzunar și mi‑a înfășurat‑o peste. Deja mă simțeam foarte nasol, pentru că ceilalți copii erau cu cravata, se bucurau, pe când el îmi făcuse chestia asta! După aceea, treptat, mi‑am dat seama că pentru el a fost o maximă suferință să‑mi lege cravata aia, el care asculta „Vocea Americii“ și „Europa liberă“.

Pentru el a fost o umilință cumplită. Îl puseseră să‑mi lege cravata și pentru că n‑a suportat până la capăt o camuflase cu eșarfa aia! Sunt acele întâmplări care în aparență erau fericite, dar care în esență ascundeau drame de care habar n‑aveam, drame extrem de puternice.

(Preda S., Antonovici V., 2016, ”Tot înainte! Amintiri din copilărie”, Editura Curtea Veche Publishing, București, p. 161)

În categoria Despre proiect | Lasă un comentariu

”File de Istorie”, Radio Trinitas, prezentarea proiectului ”Tot înainte!” Amintiri din copilărie.

Majoritatea intervievaților au vorbit despre neajunsurile materiale, lipsa căldurii și a luminii în apartamente și școli, sau despre drepturile și libertățile fundamentale. Pe atunci, „drepturi“ însemna „dreptul la un kilogram de zahăr sau un litru de ulei pe lună“. Însă, tot în ochii lor, am văzut o nostalgie a timpului trecut: parcă au mai multe de povestit de atunci decât de acum, parcă acea perioadă i‑a „făcut“ exact așa cum sunt. De altfel, acele neajunsuri veneau și cu o serie de așteptări privind viitorul lor, privind lumea de „afară“. Mereu își puneau întrebarea „cum ar fi dacă…“ și răspunsul cel mai frecvent era că dacă ar trăi în capitalism ar avea o banană intr‑o mână și o portocală în alta, ar bea la micul dejun Coca‑Cola și la prânz Pepsi‑Cola, ar purta blugi, ar citi cărți străine… Acum au de toate, însă multora le lipsește timpul (de altă dată) pentru a se bucura de ele.

(Preda S., Antonovici V., 2016, ”Tot înainte! Amintiri din copilărie”, Editura Curtea Veche Publishing, București, p. 19)

În categoria Despre proiect | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

Cartea a ajuns în librării!

Tot inainte_coperta_TIPAR-page-001

Anul apariției: 2016

Număr pagini: 272

Format: 13 x 20 cm

ISBN: 978-606-588-908-8

„Tot înainte!”

Amintiri din copilărie

Autor: Simona Preda, Valeriu Antonovici (editori)

Prefață de: Adrian Cioroianu

Cuprins1

Cuprins 2

 Simona Preda

Dificultatea maximă atunci când rogi pe cineva să îţi vorbească despre propria sa copilărie rezidă în primul rând în capcana de a-ţi interpreta lucrurile şi trăirile din trecut printr-o grilă de analiză, de decriptare pe care a dobândit-o mai târziu.

Valeriu Antonovici
Interviurile care se regăsesc în această carte nu sunt doar pentru generaţiile care au învăţat să citească la lumina unui cuptor, în momentul în care se lua curentul, ci şi pentru generaţiile care vor fi curioase să afle cum au trăit părinţii şi bunicii lor.

Adrian Cioroianu

Partea goală a paharului este aceea că am apucat să trăim agonia totalitarismului, că am apucat să vedem la ce duce partidul unic şi dihotomia dintre ceea ce vorbeşti acasă şi ceea ce spui la şcoală. Iar partea plină este aceea că, tocmai din acest motiv, am prins apoi un moment unic, efectiv istoric. Am fost o generaţie infinit mai norocoasă decât cea a părinţilor noştri, care se năşteau în anii ultimului război (plus sau minus) şi care chiar au trăit comunismul din plin, cu dealurile şi văile sale. Noi am avut imensa şansă de a fi contemporani, în plină tinereţe, cu prăbuşirea acelei utopii. Drept care, întrun fel, noi am trăit comunismul ca pe o boală a copilăriei — de genul celor total neplăcute pe moment, cu febră, usturimi şi mâncărimi uneori, careţi mai lasă eventual şi ceva semne, dar care finalmente nu te omoară şi te imunizează pentru mai târziu.

Interviuri cu: Doina Jela • Răzvan Mazilu • Alina Pavelescu • Gabriel Badea-Păun • Cristian Pepino • Odilia Roşianu • Theodor Paleologu • Doina Ruşti • Alice NăstaseBuciuta • Daniel Şandru • Cezar Paul-Bădescu • Cristina Hermeziu • Mirel Bănică • Codruţ Constantinescu • T.O. Bobe • Ana Barton • Andreea Răsuceanu • Florin Toma • Tiberiu Soare • Sandra Ecobescu • Pavel Şuşară • Dan C. Mihăilescu.

http://www.curteaveche.ro/carti/noi-aparitii/tot-inainte-simona-preda-valeriu-antonovici.html

În categoria Despre proiect | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Am lansat filmul și volumul la MȚR.

Mulțumim enorm celor care au participat la premiera filmului și lansarea cărții ”Tot Înainte! Amintiri din copilărie”.
La începutul filmului le-am promis celor prezenți în sală faptul că în cele 60 de minute vor avea parte de o călătorie în timp. Așa a fost, filmul ne-a întors, cu ajutorul protagoniștilor noștri, în copilărie – acolo unde ne bucuram de o primă înghițitură de pepsi, prima întâlnire cu tovarășa profesoară sau acolo unde aveam prima experiență de iubire. Acolo unde nu aveam griji, unde eram fericiți.
Am început să lucrăm la acest proiect în primăvară. În toată această perioadă am dus o lupta între activitățile de proiect, locul de muncă și obligațiile de familie. Pentru fiecare interviu, fiecare montaj sau editare, întâlnire cu editorii sau partenerii a trebuit să rupem timp din alte activități. Dar faptul că am realizat acest proiect din pasiune ne dă speranță că am făcut mai mult decât un film. Astăzi putem face un cadou tinerei generații și nu numai – un nou vehicul al memoriei.
Să știți că după fiecare interviu realizat am trăit un sentiment de satisfacție, pentru că am aflat povești extraordinare de la oameni speciali și foarte diferiți între ei.
Trebuie să vă spun că mă leagă multe amintiri frumoase de această sală (de la MȚR). Aici am lansat, acum 9 ani, primul meu film(2007). Au mai urmat două filme în 2008 și 2013. De fiecare dată când termin un nou film sunt ca un copil. De această dată, copilul din mine a fost mai prezent ca oricând. Pur și simplu mi-a plăcut să lucrez la acest proiect. Într-un timp atât de scurt, și cu ajutorul echipei am reușit să dăm viață unui film și unei cărți despre copilăria în comunism. Aducem, în fața dvs., un fel de mașină a timpului: cei care au participat la proiect s-au întors în urmă cu 30, 40 sau 50 de ani, iar istoricii care vor răsfoi această carte sau vor privi mărturiile din film peste 30, 40 sau 50 de ani, se vor întoarce și ei în trecut.
Trebuie să menționăm că în acest proiect toată lumea a lucrat în mod voluntar.

Le mulțumim tuturor celor 22 de martori care au ales să depună mărturie pentru proiectul nostru. Suntem onorați de faptul că istoricul Adrian Cioroianu ne-a scris o Prefață impresionantă.
Dacă ați ajuns la film, cu siguranță sunteți pasionați de istorie, artă sau literatură. Și cu siguranță știți că pentru a realiza un astfel de proiect ai nevoie nu doar de voință, ci și de puțin sprijin. Or, atunci când mergi să prezinți un astfel de proiect unor oameni de afaceri întrebarea firească, din punct de vedere economic, este: ”și mie la final cât îmi iese?!” Or, în astfel de proiect beneficiile nu se pot calcula în bani. Nu poți cuantifica cât de mult a schimbat în societate un film, o carte, o cercetare.
Din fericire noi am avut norocul să găsim o mână de oameni care ne-au înțeles și ne-au fost alături. Cărora le mulțumim și îi asigurăm că în foarte scurt timp filmul va fi disponibil pe gratis, pe internet, pentru toți cei interesați de istoria recentă.
Vrem să le mulțumi: domnului Ovidiu-Ioan Dumitru (Președintele Fundației OVI), prietenilor Nick Burchel și Adrian Oprea, d-lui deputat Daniel Gheorghe, și doamnei deputat Prof. Univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, care au crezut în proiectul nostru și fără de care apariția acestei cărți nu ar fi fost posibilă.

În categoria Despre proiect | Etichete | Lasă un comentariu

Am proiectat filmul la Arhivele Naționale ale României

Aseară am auzit la radio o melodie ”Să fim copii / Pentru înc-o zi. / În lumea lor / Fericiți vom fi”. Și filmul ”Tot înainte! Amintiri din copilărie” este despre fericirea din copilărie. Din acest motiv filmul nu se cheamă ”Amintiri din copilăria comunistă”: nu a existat o copilărie comunistă, poate au existat copilăriile din ”comunismele” românești, cum bine spunea antropologul Vintilă Mihăilescu într-o discuție despre proiectul nostru.

De aici ar trebui să pornim discuția. Cartea și filmul nu au pretenția de a generaliza, de a stabili un adevăr istoric. Meritul proiectului este că recuperează foarte multe amintiri din copilăriile celor 22 de participanți la proiect care au acceptat să depună mărturie la 26 de ani de la căderea comunismului. Sunt 22 de povești atât de diferite, dar cu atât de multe lucruri în comun. La premiera filmului, cineva se mira cum de am avut curajul să putem tăia din interviuri și să lăsăm doar câteva replici fiecărui intervievat. Am putut pentru că toate poveștile au avut un fir roșu: copilăria – șoimi, pionier, uteciști, rock, banane, portocale, fericire.

Tot ieri, m-a contactat domnul Victor Gaidamut, un personaj din filmul meu și al Claudiei Dobre despre deportările din Bărăgan. Acesta mi-a mărturisit că filmul l-a emoționat, chiar dacă epoca a fost una groaznică, în film a văzut o parte din viața sa. Mi-a mărturisit că cu ajutorul acestui film face efortul de a prelua din acea perioadă ceea ce îi poate fi de folos acum, la 80 de ani. Și m-a întrebat dacă acest film nu va trezi nostalgii…. i-am răspuns că SIGUR va stârni nostalgii, dar nu nostalgii după acea perioadă, ci nostalgii după vremea în care mulți erau copii. I-am spus că prin acest proiect am văzut că tinerii de atunci se bucurau de lucruri mici. Dânsul m-a contrazis și m-a asigurat că bucuriile copiilor de atunci nu erau deloc mici. Dl. Gaidamut, chiar dacă și-a trăit primii ani în deportare cu părinții, a trăit sincer și implicat în evenimentele cotidiene. Târziu a realizat că parcursul dânsului a fost mutilat de acel regim.

Vă spuneam că bucuriile erau provocate de lucruri mici. Dar bucuriile erau enorme. O să vedeți în film cât de mult s-a bucurat doamna Jela când a văzut pentru prima dată o portocală, cât de mult s-a bucurat Paul Cezar-Bădescu în momentul în care colega de grădiniță a împărțit guma de mestecat cu dânsul.

Pe mulți dintre participanții la proiect i-am întrebat cum vedeau ei lumea de DINCOLO, din capitalism, cum și-o imaginau. Dacă aș putea parafraza, când ești copil nu te gândești la locuri de muncă, democrație sau drepturi cetățenești. Cred că mulți se visau în străinătate ținând într-o mână o sticlă de Coca-Cola și în cealaltă o portocală sau o banană, îmbrăcați în blugi și ascultând muzică străină.

Trebuie să menționăm că în acest proiect toată lumea a lucrat în mod voluntar.

Vrem să le mulțumim celor care au făcut posibilă apariția cărții și anume: domnului Ovidiu-Ioan Dumitru (Președintele Fundației OVI), prietenilor Nick Burchel și Adrian Oprea, d-lui deputat Daniel Gheorghe, și doamnei deputat Prof. Univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, care au crezut în proiectul nostru și fără de care apariția acestei cărți nu ar fi fost posibilă.

În categoria Despre proiect | Lasă un comentariu